Newyddion

Ffos Caerffili yn agor i’r cyhoedd

Mae Ffos Caerffili – marchnad mewn arddull cynwysyddion cludo yng nghanol tref Caerffili – ar agor heddiw. Mae’r safle newydd […]

Gweld 'Ffos Caerffili yn agor i’r cyhoedd'

Gohirio agoriad Ffos Caerffili

Cam Cysyniad

Mae agoriad datblygiad marchnad newydd yng nghanol tref Caerffili wedi cael ei ohirio.  Er gwaethaf ymdrechion gorau’r holl bartïon, mae’r […]

Gweld 'Gohirio agoriad Ffos Caerffili'

Cyhoeddi masnachwyr marchnad newydd Ffos Caerffili

Cam Cysyniad

Mae masnachwyr annibynnol newydd wedi cael eu datgelu cyn lansiad y farchnad ar Fawrth 15 Mae masnachwyr newydd wedi cael […]

Gweld 'Cyhoeddi masnachwyr marchnad newydd Ffos Caerffili'

Dyddiad swyddogol wedi ei osod ar gyfer lansio Ffos Caerffili 

Dosbarthu

Masnachwyr yn rhannu eu cyffro wrth i’r dyddiad agor gael ei gadarnhau  Heddiw, mae Ffos Caerffili – marchnad steil cynwysyddion […]

Gweld 'Dyddiad swyddogol wedi ei osod ar gyfer lansio Ffos Caerffili '

Ffos Caerffili yn croesawu gweithredwr newydd

Heddiw, enwodd Cyngor Caerffili Brigadoon Ffos Cyf fel gweithredwr newydd Ffos Caerffili. Ar ôl llwyddo i reoli Corporation Yard yn […]

Gweld 'Ffos Caerffili yn croesawu gweithredwr newydd'

Cyfarfod preswylwyr 1/8/23 – datganiad dilynol

Rydym yn ddiolchgar i’r 100 o drigolion a fynychodd y cyfarfod gwybodaeth cyhoeddus yn Neuadd y Gweithwyr Caerffili ar 1 […]

Gweld 'Cyfarfod preswylwyr 1/8/23 – datganiad dilynol'

CASTELL CAERFFILI AR AGOR I YMWELWYR WRTH I BROSIECT ADFYWIO MAWR DDECHRAU

Mae caer ganoloesol fwyaf Cymru ar fin cael ei thrawsnewid dros y tair blynedd nesaf wrth i waith ddechrau ar […]

Gweld 'CASTELL CAERFFILI AR AGOR I YMWELWYR WRTH I BROSIECT ADFYWIO MAWR DDECHRAU'

Ailddatblygiad stryd amlwg yng nghanol tref Caerffili wedi’i gymeradwyo fel rhan o gynllun Caerffili 2035

Ailddatblygiad stryd amlwg yng nghanol tref Caerffili wedi’i gymeradwyo fel rhan o gynllun Caerffili 2035  Bydd y cynlluniau, sef partneriaeth […]

Gweld 'Ailddatblygiad stryd amlwg yng nghanol tref Caerffili wedi’i gymeradwyo fel rhan o gynllun Caerffili 2035'

Mae ceisiadau masnachwyr ar gyfer Ffos Caerffili bellach ar agor.

Mae dwy garreg filltir fawr yn dod â datblygiad marchnad newydd Caerffili gam yn nes, gyda’r chwilio am weithredwr marchnad […]

Gweld 'Mae ceisiadau masnachwyr ar gyfer Ffos Caerffili bellach ar agor.'

Gwaith yn cychwyn yn swyddogol ar farchnad newydd Caerffili – Ffos Caerffili

 Y gwaith caib a rhaw wedi dechrau ar leoliad Heol Caerdydd cyn iddo agor yn gynnar yn 2024 Mae Cyngor […]

Gweld 'Gwaith yn cychwyn yn swyddogol ar farchnad newydd Caerffili – Ffos Caerffili'