Newyddion

Ffos Caerffili yn croesawu gweithredwr newydd

Heddiw, enwodd Cyngor Caerffili Brigadoon Ffos Cyf fel gweithredwr newydd Ffos Caerffili. Ar ôl llwyddo i reoli Corporation Yard yn […]

Gweld 'Ffos Caerffili yn croesawu gweithredwr newydd'

Cyfarfod preswylwyr 1/8/23 – datganiad dilynol

Rydym yn ddiolchgar i’r 100 o drigolion a fynychodd y cyfarfod gwybodaeth cyhoeddus yn Neuadd y Gweithwyr Caerffili ar 1 […]

Gweld 'Cyfarfod preswylwyr 1/8/23 – datganiad dilynol'

CASTELL CAERFFILI AR AGOR I YMWELWYR WRTH I BROSIECT ADFYWIO MAWR DDECHRAU

Mae caer ganoloesol fwyaf Cymru ar fin cael ei thrawsnewid dros y tair blynedd nesaf wrth i waith ddechrau ar […]

Gweld 'CASTELL CAERFFILI AR AGOR I YMWELWYR WRTH I BROSIECT ADFYWIO MAWR DDECHRAU'

Ailddatblygiad stryd amlwg yng nghanol tref Caerffili wedi’i gymeradwyo fel rhan o gynllun Caerffili 2035

Ailddatblygiad stryd amlwg yng nghanol tref Caerffili wedi’i gymeradwyo fel rhan o gynllun Caerffili 2035  Bydd y cynlluniau, sef partneriaeth […]

Gweld 'Ailddatblygiad stryd amlwg yng nghanol tref Caerffili wedi’i gymeradwyo fel rhan o gynllun Caerffili 2035'

Mae ceisiadau masnachwyr ar gyfer Ffos Caerffili bellach ar agor.

Mae dwy garreg filltir fawr yn dod â datblygiad marchnad newydd Caerffili gam yn nes, gyda’r chwilio am weithredwr marchnad […]

Gweld 'Mae ceisiadau masnachwyr ar gyfer Ffos Caerffili bellach ar agor.'

Gwaith yn cychwyn yn swyddogol ar farchnad newydd Caerffili – Ffos Caerffili

 Y gwaith caib a rhaw wedi dechrau ar leoliad Heol Caerdydd cyn iddo agor yn gynnar yn 2024 Mae Cyngor […]

Gweld 'Gwaith yn cychwyn yn swyddogol ar farchnad newydd Caerffili – Ffos Caerffili'

Caerffili’n Datgelu Hunaniaeth Marchnad Newydd wrth i’r Gwaith Cychwynnol ar Gynllun Adfywio 2035 ddechrau

Mae Cyngor Caerffili yn datgelu rendrad a brandio terfynol marchnad newydd wrth i ailddatblygiad uchelgeisiol y dref ddod yn ei […]

Gweld 'Caerffili’n Datgelu Hunaniaeth Marchnad Newydd wrth i’r Gwaith Cychwynnol ar Gynllun Adfywio 2035 ddechrau'

Cynlluniau marchnad cyffrous wedi’u datgelu

Mewn ymgynghoriad

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi datgelu cynlluniau cyffrous i greu datblygiad marchnad newydd deniadol yng nghanol tref Caerffili. Yn […]

Gweld 'Cynlluniau marchnad cyffrous wedi’u datgelu'

Cadw yn cyhoeddi manylion buddsoddiad gwerth £5 miliwn

Cam Cysyniad

Datgelu cynlluniau mawr ar gyfer Castell Caerffili — wrth i Cadw gyhoeddi manylion buddsoddiad gwerth £5 miliwn Heddiw (17 Mehefin), […]

Gweld 'Cadw yn cyhoeddi manylion buddsoddiad gwerth £5 miliwn'

Syniadau uchelgeisiol yng Ngweledigaeth Tref Caerffili 2035

Mewn ymgynghoriad

Mae canol tref Caerffili yn gyrchfan dwristiaeth sefydledig, mae ganddi gysylltiad da â Chaerdydd a’r rhanbarth ehangach, ac mae’n fynedfa […]

Gweld 'Syniadau uchelgeisiol yng Ngweledigaeth Tref Caerffili 2035'