Cyfnewidfa Cludiant Cyhoeddus

Statws prosiect:

Dyluniad Manwl

Mae Prif Gynllun Caerffili 2035 yn cynnwys cynnig ar gyfer ailddatblygu cyfnewidfa trafnidiaeth gyhoeddus Caerffili, mewn cydweithrediad â Trafnidiaeth Cymru (TrC).

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ac ymgysylltu ym mis Mehefin 2023 yn y llyfrgell, gan ddadorchuddio’r cynlluniau syfrdanol. Derbyniodd y prosiect gefnogaeth aruthrol ac mae bellach yn symud ymlaen i’r cam cais cynllunio.

Rhagwelir y bydd ar gael yn 2024, a gallwch rannu eich barn ar y gyfnewidfa trafnidiaeth gyhoeddus yma.

Ffeiliau prosiect

Oriel y prosiect

 

Rhannu’r prosiect yn lleol…

Po fwyaf o bobl sy’n cymryd rhan, y gorau y bydd anghenion y gymuned gyfan yn cael eu hadlewyrchu. A wnewch chi rannu’r dudalen hon gan ddefnyddio’r botymau ar waelod y dudalen.