Ffos Caerffili

Statws prosiect:

Cynllunio

Marchnad newydd sy’n canolbwyntio ar y gymuned a chanolbwynt bywiog i’r dref.

Mae rhywbeth newydd yn dod i dref Caerffili; dyma gyflwyno ein marchnad newydd – Ffos Caerffili.

Os ydych chi’n fasnachwr sydd â diddordeb mewn ymuno â’r gymuned yn Ffos Caerffili, sgroliwch i lawr i’n ffurflen Mynegi Diddordeb, a’i dychwelyd i esther@placepartnership.org

Bydd y farchnad newydd yn gweithredu fel canolbwynt bywiog i’r dref.

Wedi’i leoli ar Heol Caerdydd, bydd Ffos Caerffili yn cysylltu’r Stryd Fawr â’r parc, ac yn darparu golygfeydd godidog dros ein castell a chanol ein tref – lle perffaith i eistedd ac ymlacio.

Mae’r cynllun wedi’i gefnogi gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a Chronfa Ffyniant Gyffredin y DU, sy’n biler canolog yn agenda Ffyniant Bro llywodraeth y DU.

Dewch yn ôl am ragor o wybodaeth neu cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr i gael diweddariadau misol.

Lawrlwythwch Llyfryn Masnachwyr Ffos Caerffili yma

Danfonwch yr holl ffurflenni Mynegi Diddordeb i esther@placepartnership.org

 

Ffeiliau prosiect

Oriel y prosiect

 

Rhannu’r prosiect yn lleol…

Po fwyaf o bobl sy’n cymryd rhan, y gorau y bydd anghenion y gymuned gyfan yn cael eu hadlewyrchu. A wnewch chi rannu’r dudalen hon gan ddefnyddio’r botymau ar waelod y dudalen.